Logo icon

Konkurss “Biznesa skices”
Pusfināls un Fināls (vidusskolēnu un studentu komandām)

PUSFINĀLS

Pusfinālā komanda savā biznesa plānā aprakstītajam produktam vai pakalpojumam veido reklāmas video un sagatavo pieteikumu atbalstītāju un klientu piesaistes kampaņai (projektu), ko komandas augšupielādē/pievieno vietnē biznesaskices.projektubanka.lv līdz 2022. gada 28. februāra plkst. 23.59.

FINĀLS

Konkursa 3. kārtā – finālā – komandas īsteno atbalstītāju un klientu piesaistes kampaņas no 2022. gada 8. marta līdz 28. marta plkst. 23.59.


2. KĀRTA - pusfināls

Konkursa “Biznesa skices” 2. kārtā piedalās 15 vidusskolēnu komandas un 15 studentu komandas, kas 1. kārtā ieguvušas visvairāk punktu.

Pusfinālā komanda savā biznesa plānā aprakstītajam produktam vai pakalpojumam veido reklāmas video un sagatavo pieteikumu atbalstītāju un klientu piesaistes kampaņai (projektu), ko komandas augšupielādē/pievieno vietnē biznesaskices.projektubanka.lv līdz 2022. gada 28. februāra plkst. 23.59.

1. SOLIS. KOMANDA RADA REKLĀMAS VIDEO, kas pārliecinātu potenciālo klientu iegādāties produktu vai pakalpojumu.

 1. Video jāietver informācija par komandu un tās piedāvāto produktu/pakalpojumu, kā arī jāizskaidro šī produkta/pakalpojuma nepieciešamība tirgū.
 2. Video nedrīkst saturēt informāciju un materiālus, kas aicina uz vardarbību, naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.
 3. Video nedrīkst saturēt trešo personu autortiesību aizsargātu materiālu vai materiālu, kas ir pakļauts citām trešo personu īpašuma tiesībām.
 4. Ieteicamais video garums – 30 sekundes līdz viena minūte, bet ne mazāk par 30 sekundēm un ne vairāk par 1,5 minūtēm, formāts – mp4.

2. SOLIS. ATBALSTĪTĀJU UN KLIENTU PIESAISTES KAMPAŅAS IZSTRĀDE.

Profila izveide vietnē biznesaskices.projektubanka.lv un pieteikuma sagatavošana investoru uzmanības, finansējuma un balsu piesaistes kampaņai (projektam) atbilstoši biznesa plānam.

 1. Viens no komandas (lietotājs) reģistrējas vietnē biznesaskices.projektubanka.lv, aizpildot reģistrācijas pieteikumu – norāda savu vārdu uzvārdu, e-pasta adresi un paroli. Pēc reģistrācijas automātiski tiek nosūtīts e-pasts ar profila apstiprināšanas instrukciju, kurā lietotājs apstiprina savu e-pastu.
 2. Nākamais solis ir profila aizpildīšana, kur jāatzīmē “rādīt mani kā juridiska persona”, pēc tam jānorāda komandas nosaukums (SMU nosaukums), kopsavilkums par projektu – produktu/pakalpojumu (līdz 140 zīmēm), jāpievieno profila attēls (vismaz 300x150 image .jpg vai .png).
 3. Pēc tam jāizvēlas viena no piedāvātajām kategorijām, kurai atbilst projekts, un jāieraksta:
 • projekta nosaukums (piemēram, produkta vai preces nosaukums);
 • projekta apraksts, par pamatu izmantojot savas komandas biznesa plānu un aprakstā minot preces/pakalpojuma ideju, kādu problēmu tā risina, kas ir mērķauditorija, informāciju par komandu;
 • mērķis, kam ir nepieciešams finansējums (piemēram, izejvielas ražošanai, mārketingam u. tml. atbilstoši biznesa plānam), kā arī jānorāda tam vajadzīgā summa (ne mazāk par 100 EUR), ko kampaņā Projektu bankā plānots savākt savas komandas biznesa plāna īstenošanai, un kā tā tiks izmantota (tāme);
 • kādus labumus (nemateriālus labumus, piemēram, pateicības, vai materiālus labumus, piemēram, produktu) saņems ieguldītāji;
 • investoru uzmanības, finansējuma un balsu vākšanas laiks jeb kampaņas periods. Konkursa ietvaros kampaņai jānotiek no 8. marta līdz 28. martam;
 • projekta īstenošanas vieta;
 • cita informācija, kas raksturo projektu.
 1. Kad ievadīta informācija par projektu, pieteikums jāpapildina ar vizuālo materiālu – iepriekš sagatavoto video. Par priekšrocību tiks uzskatīta arī tādu vizuālo materiālu (fotogrāfijas, attēli, grafiki) pievienošana projekta aprakstam, kas ļaus vieglāk uztvert informāciju.
 2. Piesakot projektu, komanda apstiprina, ka ir iepazinusies un piekrīt Projektu bankas noteikumiem https://projektubanka.lv/terms.
 3. Ja iesniegtais video un projekta pieteikums neatbilst prasībām, tie netiek vērtēti un komanda tiek izslēgta no tālākas dalības konkursā. Projektu bankas ieteikumi veiksmīgam projekta pieteikumam.
 4. Komandām ir iespēja konsultēties ar Swedbank un “Projektu bankas” pārstāvjiem par video un projekta pieteikumu sagatavošanu speciāli izveidotā konkursa pusfinālistu WhatsApp grupā, kurai komandas pieteicēja numurs tiks pievienots uzreiz pēc konkursa 1. kārtas rezultātu paziņošanas.

Video un projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriji, pievienoti kā PIELIKUMS NR.3

Konkursa pusfinālā komandu iesniegtos video un projektu pieteikumus vērtē žūrija, ko veido Swedbank, JA Latvia, “Projektu bankas” un Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikas pārstāvji. Tās piecas komandas no katras konkursa grupas, kuras ieguvušas visvairāk punktu, bet vismaz 25 punktus jeb 50% no kopējā iespējamā punktu skaita, iekļūst konkursa “Biznesa skices” finālā. Ja komandām, kuras pretendē uz 5. vietu savā grupā, ir vienāds punktu skaits, uz nākamo kārtu tiek komanda, kura uzrādījusi labāku rezultātu konkursa 1. kārtā. Pusfināla rezultāti 7. martā būs publicēti interneta vietnē https://konkurss.biznesaskices.lv, un visi pusfināla dalībnieki saņems ziņu e-pastā.

3. KĀRTA - fināls

Konkursa “Biznesa skices” 3. kārtā piedalās līdz piecām vidusskolēnu un līdz piecām studentu komandām, kas 2. kārtā ieguvušas visvairāk punktu.

Konkursa 3. kārtā – finālā – komandas īsteno atbalstītāju un klientu piesaistes kampaņas no 2022. gada 8. marta līdz 28. marta plkst. 23.59.

Investoru uzmanības, finansējuma un balsu piesaistes kampaņas īstenošana

 1. No 8. marta līdz 28. martam vietnē biznesaskices.projektubanka.lv komandas īsteno investoru uzmanības, finansējuma un balsu piesaistes kampaņu savam projektam.
 2. Lai kampaņa būtu veiksmīga, komandām par savu projektu ieteicams stāstīt arī ārpus “Projektu bankas” platformas, piemēram, sociālajos tīklos, aicinot atbalstīt projektu un izsūtot personīgas vēstules saviem draugiem, ģimenei, radiem, kolēģiem un nozares entuziastiem, kuri būtu ieinteresēti palīdzēt, gan ieguldot, gan nododot informāciju tālāk.
 3. Savāktais finansējums tiks apstrādāts un sagatavots pārskaitīšanai komandai, atskaitot nodokļus, tikai tad, ja kampaņa sasniegs vai pārsniegs plānoto projekta finansējumu. “Projektu banka” ar komandas-projekta pieteicēju sazināsies par finansējuma pārskaitīšanas nosacījumiem un veidiem. Ja komandas projekts nesasniedz nepieciešamo apjomu, visa ieguldītā summa tiek atgriezta investoriem.

Konkursa rezultātus veido iegūto punktu skaits 3 (trīs) kategorijās:

 1. 2. kārtā (pusfinālā) piešķirtais žūrijas punktu skaits (50%);
 2. publiskajā balsojumā iegūtās balsis: savākto balsu (like) skaits interneta vietnē biznesaskices.projektubanka.lv (25%). Komandām tiek piešķirti punkti atbilstoši tam, kā tās sarindojas secīgi pēc iegūto balsu skaita. Ja kopējais komandu skaits ir 5, komanda ar lielāko balsu skaitu iegūst 5 punktus, savukārt komanda ar mazāko balsu skaitu – 1 punktu;
 3. piesaistītie līdzekļi interneta vietnē biznesaskices.projektubanka.lv (25%). Komandām tiek piešķirti punkti atbilstoši tam, kā tās sarindojas secīgi pēc piesaistītā finansējuma apjoma. Ja kopējais komandu skaits ir 5, komanda ar lielāko piesaistīto finansējumu iegūst 5 punktus, savukārt komanda ar mazāko piesaistīto finansējumu – 1 punktu.

Trīs komandas ar lielāko punktu skaitu katrā grupā kļūst par konkursa “Biznesa skices” pirmo trīs vietu ieguvējiem un saņem balvu: 1. vieta 1500 EUR, 2. vieta 1000 EUR, 3. vieta – 500 EUR (norādītas summas pēc nodokļu nomaksas, ko sedz Swedbank). Ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, žūrijas lēmumu par vietu sadalījumu nosaka komandu iegūtais vērtējums konkursa 1. kārtā.

Par vidusskolēnu komandas veiksmīgu dalību konkursā, iegūstot 1., 2., vai 3. vietu, konsultējošie skolotāji līdz ar gandarījumu par audzēkņu panākumiem iegūs naudas balvu 200 EUR vērtībā pēc nodokļu nomaksas (Swedbank iedzīvotāju ienākuma nodokli ieturēs un pārskaitīs Valsts ieņēmumu dienestam naudas izmaksas brīdī).

Vienai no finālā iekļuvušajām studentu komandām Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrika piešķir specbalvu.

Piesaki projektu

APBALVOŠANA

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā konkursa grupā tiek paziņoti un apbalvoti 2022. gada 31. martā.

KONTAKTI


Veiksmīgas kampaņas zelta likumi

Spēcīga komanda

Nelabojams entuziasms, tērauda ķēriens, laba plānošana un nezūdoša ticība idejai.

Iedvesmojoši attēli

Labāk vienreiz redzēt, nekā septiņreiz dzirdēt! Notver savu vīziju, uzbur skatus un parādi kā izskatās Tava ideja.

Aizraujošs video

Nofilmē sevi, komandu un ideju, lai radītu uzticību sev un paķertu citus ar savu azartu.

Detalizēts apraksts

Stāsti visu! Stāsti, kā ideja radās, kā turpinās, kā tu jūties par to. Izklāsti mērķus, plānus un tāmes un kāda nozīme ir katram ieguldītājam.

Vilinoši labumi

Motivējiet domubiedrus ieguldīt jūsu projektā. Visiem patīk dāvanas, eksluzīvas iespējas un sirsnīgi paldies.

Roka uz pulsa

Esiet aktīvi, informējiet ieguldītājus par projekta norisi, iesaistiet domubiedrus procesā un atbildiet uz jautājumiem. Jo mums visiem patiktu, ja citi tā darītu!