Logo icon

Konkurss “Biznesa skices”
Pusfināls - Fināls

PUSFINĀLS

Atbilstoši savam biznesa plānam izveido reklāmas video un pieteikumu investoru uzmanības un balsu piesaistes kampaņai Projektu bankā (26. janvāris - 9. februāris)

FINĀLS

Sagatavo un realizē sava uzņēmuma kampaņu Projektu bankā (11. februāris – 4. marts)


PUSFINĀLS

Konkursa Biznesa skices pusfinālā piedalās 20 komandas ar augstāko punktu skaitu 1.kārtā

Pusfinālā komanda savā biznesa plānā aprakstītajam produktam vai pakalpojumam veido reklāmas video un sagatavo pieteikumu finansējuma un balsu piesaistes kampaņai (projektu), ko iesniedz vietnē biznesaskices.projektubanka.lv līdz 2021. gada 9. februāra plkst. 23.59.

1. SOLIS. Skolēnu mācību uzņēmuma nodibināšana

 1. Lai kvalificētos konkursa pusfinālam, komandai ir jābūt skolēnu mācību uzņēmuma statusam. Ja komanda vēl nav nodibinājusi skolēnu mācību uzņēmumu (SMU), tas jāizdara vietnē jalatvia.lv līdz 7.februārim. Par SMU izveidi konsultējies ar komandai piesaistīto konsultantu – SMU skolotāju no savas skolas.

2. SOLIS. Komanda rada reklāmas video, kas pārliecinātu potenciālo klientu produktu vai pakalpojumu iegādāties.

 1. Video jāietver informāciju par komandu un tās piedāvāto produktu/pakalpojumu, kā arī jāizskaidro šī produkta/pakalpojuma nepieciešamība tirgū.
 2. Video nedrīkst saturēt informāciju un materiālus, kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.
 3. Video nedrīkst saturēt trešo personu autortiesību aizsargātu materiālu vai materiālu, kas ir pakļauts citām trešo personu īpašuma tiesībām.
 4. Ieteicamais video garums 30 sekundes līdz viena minūte, bet ne mazāk par 30 sekundēm un ne vairāk par 1,5 minūtēm, formāts - mp4.

3. SOLIS. Vietnē biznesaskices.projektubanka.lv profila izveide un pieteikuma sagatavošana investoru uzmanības, finansējuma un balsu piesaistes kampaņai (projektam) atbilstoši biznesa plānām

 1. Viens no komandas (lietotājs) reģistrējas vietnē biznesaskices.projektubanka.lv, aizpildot Reģistrācijas pieteikumu – norāda savu vārdu uzvārdu, e-pasta adresi un paroli. Pēc reģistrācijas automātiski tiek nosūtīts e-pasts ar Profila apstiprināšanas instrukciju, kurā lietotājs apstiprina savu e-pastu.
 2. Nākamais solis ir profila aizpildīšana, kur jāatzīmē “rādīt mani kā juridiska persona”, pēc tam jānorāda komandas nosaukums (SMU nosaukums), kopsavilkums par projektu – produktu/pakalpojumu (līdz 140 zīmēm), jāpievieno profila attēls (vismaz 300x150 image .jpg vai .png).
 3. Pēc tam jāizvēlas viena no piedāvātajām kategorijām, kurai atbilst projekts, un jāieraksta:
 • projekta nosaukums (piemēram, produkta vai preces nosaukums);
 • projekta apraksts, par pamatu izmantojot savas komandas biznesa plānu un aprakstā minot preces/pakalpojuma ideju, kādu problēmu tā risina, kas ir mērķauditorija, informāciju par komandu;
 • mērķis, kam ir nepieciešams finansējums (piemēram, izejvielas ražošanai, mārketingam u.tml. atbilstoši biznesa plānam), kā arī jānorāda tam vajadzīgā summa (ne mazāk par 100 EUR), ko kampaņā Projektu bankā plānots savākt savas komandas biznesa plāna realizēšanai, un kā tā tiks izmantota (tāme);
 • kādus nemateriālus labumus (nemateriālus labumus, piemēram, pateicības, vai materiālus labumus, piemēram, produktu) saņems ieguldītāji;
 • investoru uzmanības, finansējuma un balsu vākšanas laiks jeb kampaņas periods. Konkursa ietvaros kampaņai jānotiek no 11. februāra līdz 4. martam;
 • projekta realizācijas vieta;
 • cita informācija, kas raksturo projektu.
 1. Kad ievadīta informācija par projektu, pieteikums jāpapildina ar vizuālo materiālu – iepriekš sagatavoto video. Par priekšrocību tiks uzskatīta arī tādu vizuālo materiālu (fotogrāfijas, attēli, grafiki) pievienošana projekta aprakstam, kas ļaus vieglāk uztvert informāciju.

 2. Piesakot projektu, komanda apstiprina, ka ir iepazinusies un piekrīt Projektu bankas noteikumiem https://projektubanka.lv/terms

 3. Ja iesniegtais video un projekta pieteikums neatbilst prasībām, tie netiek vērtēti un komanda tiek izslēgta no tālākas dalības konkursā. Projektu bankas ieteikumi veiksmīgam projekta pieteikumam.

 4. Komandām ir iespēja konsultēties ar Swedbank un Projektu banka pārstāvjiem par video un projekta pieteikumu sagatavošanu speciāli izveidotā konkursa pusfinālistu WhatsApp grupā, kurai komandas pieteicēja numurs tiks pievienots uzreiz pēc konkursa 1. kārtas rezultātu paziņošanas.

Video un projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriji pievienoti kā PIELIKUMS NR.2.

Konkursa pusfinālā komandu iesniegtos video un projektu pieteikumus vērtē žūrija, ko veido Swedbank, Junior Achievement Latvia un Projektu bankas pārstāvji. Tās 10 (desmit) komandas, kuras ieguvušas visvairāk punktu, bet vismaz 25 punktus jeb 50% no kopējā iespējamā punktu skaita, iekļūst konkursa Biznesa skices finālā. Ja komandām, kuras pretendē uz desmito vietu, ir vienāds punktu skaits, uz nākamo kārtu tiek komanda, kura uzrādījusi labāku rezultātu konkursa 1. kārtā. Pusfināla rezultāti 11. februārī būs publicēti interneta vietnē https://konkurss.biznesaskices.lv un visi pusfināla dalībnieki saņems ziņu e-pastā.

Fināls

Konkursa Biznesa skices finālā piedalās līdz 10 (desmit) komandām ar augstāko punktu skaitu pusfinālā.

Konkursa finālā komandas īsteno investoru uzmanības, finansējuma un balsu piesaistes kampaņu vietnē biznesaskices.projektubanka.lv no 2021. gada 11. februāra līdz 4. marta plkst. 23.59.

Investoru uzmanības, finansējuma un balsu piesaistes kampaņas īstenošana

 1. No 11. februāra līdz 4. martam vietnē biznesaskices.projektubanka.lv komandas īsteno investoru uzmanības, finansējuma un balsu piesaistes kampaņu savam projektam.

 2. Lai kampaņa būtu veiksmīga, komandām par savu projektu ieteicams stāstīt arī ārpus Projektu bankas platformas. Piemēram, sociālajos tīklos, aicinot atbalstīt projektu un izsūtot personīgas vēstules saviem draugiem, ģimenei, radiem, kolēģiem un nozares entuziastiem, kuri būtu ieinteresēti palīdzēt gan ieguldot, gan dodot informāciju tālāk.

 3. Savāktais finansējums tiks apstrādāts un sagatavots pārskaitīšanai, atskaitot nodokļus, komandai tikai tad, ja kampaņa sasniegs vai pārsniegs plānoto projekta finansējumu. Projektu banka ar komandas-projekta pieteicēju sazināsies par finansējuma pārskaitīšanas nosacījumiem un veidiem. Ja komandas projekts nesasniedz nepieciešamo apjomu, visa ieguldītā summa tiek atgriezta investoriem.

Konkursa fināla rezultātus veido iegūto punktu skaits 3 (trīs) kategorijās:

 1. pusfinālā piešķirtais žūrijas punktu skaits (50%);

 2. publiskā balsojumā iegūtās balsis interneta vietnē biznesaskices.projektubanka.lv (25%). Komandām tiek piešķirti punkti atbilstoši tam, kā tās sarindojas secīgi pēc iegūto balsu skaita. Ja kopējais komandu skaits ir 10, komanda ar lielāko balsu skaitu iegūst 10 punktus, savukārt komanda ar mazāko balsu skaitu 1 punktu;

 3. piesaistītie līdzekļi interneta vietnē biznesaskices.projektubanka.lv (25%). Komandām tiek piešķirti punkti atbilstoši tam, kā tās sarindojas secīgi pēc piesaistītā finansējuma apjoma. Ja kopējais komandu skaits ir 10, komanda ar lielāko piesaistīto finansējumu iegūst 10 punktus, savukārt komanda ar mazāko piesaistīto finansējuma 1 punktu.

Trīs komandas ar lielāko punktu skaitu kļūst par konkursa Biznesa skices pirmo trīs vietu ieguvējiem un saņem balvu: 1.vieta 3000 EUR, 2.vieta 2000 EUR, 3.vieta – 1000 EUR. Norādītas summas pēc nodokļu nomaksas, ko sedz Swedbank. Ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, žūrijas lēmumu par vietu sadalījumu nosaka komandu iegūtais vērtējums konkursa 1.kārtā.

Par komandas veiksmīgu dalību konkursā, jeb iegūstot 1., 2., vai 3. vietu, to konsultējošie skolotāji līdz ar gandarījumu par audzēkņu panākumiem iegūs sev naudas balvu 200 EUR vērtībā.

Piesaki projektu

Apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek paziņoti un apbalvoti JA Latvia organizētajā Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākumā CITS BAZĀRS 2021.gada 6.martā.


Veiksmīgas kampaņas zelta likumi

Spēcīga komanda

Nelabojams entuziasms, tērauda ķēriens, laba plānošana un nezūdoša ticība idejai.

Iedvesmojoši attēli

Labāk vienreiz redzēt, nekā septiņreiz dzirdēt! Notver savu vīziju, uzbur skatus un parādi kā izskatās Tava ideja.

Aizraujošs video

Nofilmē sevi, komandu un ideju, lai radītu uzticību sev un paķertu citus ar savu azartu.

Detalizēts apraksts

Stāsti visu! Stāsti, kā ideja radās, kā turpinās, kā tu jūties par to. Izklāsti mērķus, plānus un tāmes un kāda nozīme ir katram ieguldītājam.

Vilinoši labumi

Motivējiet domubiedrus ieguldīt jūsu projektā. Visiem patīk dāvanas, eksluzīvas iespējas un sirsnīgi paldies.

Roka uz pulsa

Esiet aktīvi, informējiet ieguldītājus par projekta norisi, iesaistiet domubiedrus procesā un atbildiet uz jautājumiem. Jo mums visiem patiktu, ja citi tā darītu!